Het ontdekken hoe ecologisch een product is, valt niet mee. Er zijn vele eco-labels. Klanten zien door de bomen het bos niet meer. Er is een Europees label Ecoflower, maar ieder land heeft eigen labels om zich te onderscheiden. Daardoor vervallen ecolabels in een ongewenste concurrentieslag. Als je het als fabrikant goed wilt doen, zal je te veel etiketruimte moeten gebruiken om alle labels af te beelden. Dat doet men óf niet, of men kiest een label waarvan het meeste gewicht/profijt verwacht wordt. Gebruikers maken zich daarover niet druk. Staat er een ecolabel op een fles dan is het goed, is de gedachte. Maar is dat wel zo? Veel traditionele milieubelastende fabrieken hebben ook een ecolijn. Ook het omgekeerde is mogelijk. Klanten graven zelden diep genoeg. Hoevelen kijken of een fabriek gecertificeerd is volgens de milieunorm ISO 14001? Bijna niemand vrees ik! Dat kan de meerwaarde zijn van een groothandel. Wij onderzoeken dat wel en spelen de resultaten door aan klanten die daarmee hun voordeel kunnen doen.

Bron: Vakblad Clean Totaal